Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Sionskerk in Veenendaal

De Sionskerkgemeente  is een levendige kerkelijk hervormde gemeente in het zuiden van Veenendaal voor de wijken Petenbos en Franse Gat. We vormen een onderdeel van de hervormde gemeente  en maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Meer informatie Contact opnemen

Informatie i.v.m. het coronavirus 

UPDATE 26 MAART 2020

Het Corona-virus heeft het land in zijn greep. Ook aan de gemeente rond de Sionskerk gaat de epidemie niet onopgemerkt voorbij! Op 13 maart heeft u een schrijven ontvangen hoe in de Sionskerk erediensten gehouden zouden worden.

Het moderamen van de Sionskerk (dominee P.Hoogendam, kerkrentmeester Ad Bezemer en voorzitter Gerard Prins; scriba Chris van den Heuvel lag met koorts op bed) heeft overlegd over de kerkelijke activiteiten in en rond de Sionskerk. Deze brief is een vervolg en gaat over de periode tot en met Tweede Paasdag.

De Algemene Kerkenraad heeft gevraagd om de middagdienst bij toerbeurt te verzorgen. Voorlopig zal iedere zondagmiddag om 17.00 uur een dienst zijn vanuit de Oude Kerk, de Julianakerk, de Westerkerk, het Ontmoetingshuis of de Sionskerk. Iedere zondagavond om 18.30 uur zal de Vredeskerk een dienst verzorgen.

De erediensten voor de komende periode: In de morgendienst zijn alleen die mensen aanwezig die een taak hebben. Dat zijn er ongeveer 10. De middagdienst komt uit één van de wijkkerken.

In de Stille week zijn we gewend Vespers te houden en daarbij op Witte Donderdag het Heilig Avondmaal te vieren. Helaas kunnen de Vespers niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Ze zullen online te volgen zijn.

De volgende diensten zijn via internet te beluisteren en/of te zien:

Pastoraat: We blijven ons beperken tot crisispastoraat en pastoraat op verzoek. U kunt altijd een beroep doen op onze wijkpredikant dominee Hoogendam. Telefonisch contact is natuurlijk altijd mogelijk.

Er vinden buiten de erediensten geen activiteiten in de Sionskerk plaats!

Vragen kunt u richten aan de scriba via de mail scriba.sionskerk@hervormd-veenendaal.nl.

Denkt u aan de andere manier van collecteren?

Met een broederlijke en hartelijke groet, het moderamen 

____________________________________________________________________________________________

Project 'Oog voor Elkaar' 

Op initiatief van enkele leden van de Sionskerk en met instemming van de kerkenraad wordt in de secties 4 en 8 gestart met het contact opnemen met leden van 65 en ouder van onze kerk die in verband met hun leeftijd, zwakke gezondheid of ziekte vereenzamen en of geen boodschappen meer kunnen of durven te doen. Via telefoon of per brief wordt het contact gelegd. En binnen enkele dagen zal duidelijk worden hoe hoog de nood is.

Er is in twee secties van de Sionswijk gestart en de hoop is dat in de loop van deze week dit initiatief breder uitgerold gaat worden.

Als in een sectie duidelijk is wie om hulp of aandacht verlegen zit, zullen de hulpvragers aan een aantal helpers worden toevertrouwd.

Het zal veel inzet van mensen vragen. En nu is nog niet te overzien hoeveel hulpvragen er gaan binnenkomen. Er zijn ook enkele secties waar geen ouderling of bezoekbroeder actief is. Daarom is dit bericht ook bedoeld om mensen te activeren zich beschikbaar te stellen om aan dit mooie project mee te doen. Graag vernemen we wie ons wil helpen.

Aanmelden kun je via Maarten den Toom, Bert van de Haar of Leen Verweij. Zo veel mogelijk zal de coördinatie per sectie plaatsvinden. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid bij de ouderling/bezoekbroeder of -zuster en de HVD-dames van een sectie ligt en dat de acties niet buiten hen om opgezet kunnen worden.

Wij richten ons op leden van de Sionskerk omdat wij over hun adressen beschikken. Als er niet-leden op onze weg komen zullen we hen van harte opnemen in ons project van aandacht en ondersteuning.

Het coronavirus brengt ons land in een crisis, wordt gezegd. Dat is niet onwaar. Maar meer dan dat! Het brengt ons op de been om moedig en dapper aan de slag te gaan en kwetsbaren te helpen. Want angst mag niet overheersen. Onze hulp is van de Here. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En daarom durven we in afhankelijkheid woorden om te zetten in daden van liefde.

Via email: dehelpendehandsionskerk@gmail.com

Collecte nu ook via Kerkgeld app

Nu we op zondag niet als gemeente samen kunnen komen vanwege het coronavirus, brengen we graag nog even de collecte onder uw aandacht.

De collecte overmaken kunt u via de diverse IBAN bankrekeningnummers overmaken.
1e collecte: Kerkbeheer – NL90 RABO 0373 7306 08 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Veenendaal
2e collecte: Diaconie – NL13 RABO 0373 7403 36 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal
3e collecte: Missionair – NL46 RABO 0373 7306 24 t.n.v. Hervormde Gemeente Veenendaal

Om het u makkelijker te maken kunt u ook de collecte regelen via de Kerkgeld app van SKG.

Hoe werkt de Kerkgeld app?   

 1. Download de app eenvoudig via de App Store of Google Play store (zoek op Kerkgeld).

Installeren kan ook door onderstaande QR code te scannen

 

 1. In de zoekbalk zoekt u op ‘Veenendaal’
 2. U kunt nu kiezen: Her. Gem. Veenendaal
 3. Nu moet u uw account gegevens invullen:
  • Bestelt u regelmatig cllectebonnen of geeft u een gift/ Kerkbalans via de website , dan heeft u al een account waarmee u kunt inloggen. Gebruik dan die inloggegevens.
  • Heeft u ng geen account, dan kunt u dat via deze app zelf aanmaken
 4. Belangrijk: om te kunnen geven voor de collectes moet u eerst tegoed opwaarderen
  • Ga naar “Mijn accunt” onderaan in de app
  • Tik p  “Teged
  • Tik p “Opwaarderen
  • Waardeer nu uw teged op door middel van een betaling via iDeal.
 5. Om te geven voor de collectes tijdens de erediensten tikt u op de groene knop met het hartje
 6. Kies om te geven voor de gebruikelijke collecte (bovenste optie) of voor de zendingsbus
 7. Tik op “Gift” (knop met het hartje)
 8. Nu kunt u per collecte aangeven hoeveel u wilt geven
 9. Klik op volgende onderaan het scherm
 10. Bevestig uw gift door op de blauwe knop “Gift geven” te tikken

 

Achtergrond

De AK heeft besloten deze app te gebruiken als tijdelijke oplossing nu we niet fysiek bij elkaar komen. Er zijn diverse alternatieven bekeken, waaronder Tikkie en betaalverzoeken, maar in alle gevallen worden er (in verhouding) hoge transactiekosten verrekend. Via deze Kerkgeld app en het werken met ‘tegoeden’ zijn de transactiekosten het laagst, wat uiteindelijk de collecte en de bestemming daarvan ten goede komt. We danken u alvast voor uw financiële bijdrage. 

 

LIVESTREAM SIONSKERK 

click op onderstaande link

 

https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520834/embed

Sionskerk

A. van Ostadelaan 78
3904 TL Veenendaal
Route berekenen

Sionskerk Veenendaal

volg ons op Facebook

De Sionskerk is actief op Facebook. Blijf op de hoogte van feitjes, weetjes en meldingen.

Activiteiten

Activiteiten voor jong en oud. Van Kinderkerk tot ouderencontactmiddag.

Themadiensten

In de Sionskerk willen we regelmatig aandacht schenken aan de geloofsleer.

Diensten mee- of terugluisteren

(Meeluisteren alleen mogelijk tijdens een dienst)

Kenmerkend Sionskerk

Wat is kenmerkend voor de Sionskerk?

Kaart Sionskerk Veenendaal
Ds.Hoogendam - Sionskerk Veenendaal

Ds. P. Hoogendam

Sinds 2012 is de predikant van de Sionskerk Veenendaal, Ds. P. Hoogendam. Daarvoor was hij predikant in Bergschenhoek.

Meer informatie

Gelegen in het zuiden van Veenendaal

Binnen de wijken van het “Franse Gat” en het Petenbos in het zuiden van Veenendaal.

Sionskerk nieuwsbrief

We versturen trouw iedere week een nieuwsbrief met het laatste nieuws.

Agenda

Voor clubtijden, themadiensten of bijv. gebedsdiensten.

Vervoer naar de kerk

Indien nodig kunt u een beroep doen op de kerkauto.

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Meditaties

Regelmatig plaatst iemand binnen de Sionskerk een meditatie op de website. Zo kunt u bijvoorbeeld naast de kerkbode ook gemakkelijk meditaties op uw telefoon, laptop of tablet lezen.

Rust voor je ziel - Matt. 11:25-30, Psalm 62 en 103

...Vakantie levert hopenlijk rust op voor je lichaam en geest, maar hoe is het met de rust van je ziel? Alleen Christus geeft die als we tot Hem komen, het van Hem vragen en ontvangen en van Hem leren....

Geschreven door:

Ds. A.T. van Blijderveen

Veenendaal

Balsemen (Mattheüs 26: 6–13)

...De vrouw met de zalfolie staat in het midden. Wat zij doet, is ingeklemd tussen het beraad in het paleis van Kajafas en het verraad van Judas. Dat zijn felle contrasten. Zo springt haar daad eruit. Wat zij doet en vooral wat Jezus erover zegt, is het centrum van dit Bijbelgedeelte....

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

Kerkdiensten

Bekijk de aankomende kerkdiensten van de Sionskerk.

Bekijk de kerkdiensten in andere wijken

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: