Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Kinderkerk

Kinderkerk Sionskerk

Voor alle kinderen van de schoolgroepen 2 tot en met 6 is er wekelijks “Kinderkerk”. Zo krijgen de kinderen een plaats in en naast de eredienst. De kinderen gaan eerst met hun ouders mee naar de kerk.

Na de schriftlezing zingen ouderen en jongeren samen een kinderlied dat aansluit bij het thema van de Kinderkerk. Hierna verlaten de kinderen de dienst en de “Kinderkerk” gaat beginnen.

De kinderen worden opgevangen in de Ark en daar worden zij vervolgens gesplitst in de groepen onder- en middenbouw. Er wordt gezongen en aan de hand van de methode “Vertel het maar” gaan ze naar een verhaal luisteren en een werkje maken, beiden groepen naar eigen niveau. Tijdens de verwerking krijgen de kinderen een glaasje drinken en een koekje.

Binnen de groep “middenbouw” is er ook alle ruimte voor een gesprek. Ook kan deze groep een puzzel over het Bijbelgedeelte oplossen of mee naar huis nemen.

Voor de collecte komen alle kinderen weer terug in de dienst en gaan ze bij de ouders zitten.

Tijdens jeugddiensten en bijzondere diensten is er geen kinderkerk. Dit wordt in het kerkblad vermeld.

Elke zondag gaan er veel kinderen met plezier naar de “Kinderkerk”. Om dit in goede banen te leiden is er voldoende begeleiding nodig. Draait u nog niet mee in het rooster, meld u zich dan aan! U hoeft niet per se juf of meester te zijn om te kunnen ondersteunen. We hebben uw hulp hard nodig. Ook vaders heten wij van harte welkom.

Informatie:

Informatie, rooster & aanmeldingen:
Annemarie Overeem (annemariekriek@gmail.com)
Nicoline Schoeman - tel. 06-43838957

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: