Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

HVD Seniorenmiddagen

Van september tot en met april wordt er op een donderdagmiddag van de maand voor de ouderen (de 75-plussers)een contactmiddag georganiseerd door de HVD. Vanaf 14.00 staan de deuren open waarna om 14.30 het programma begint. Naast een meditatief deel is er ook plaats voor gastsprekers die vanuit hun passie voor een onderwerp een presentatie zullen houden. Er is ook volop ruimte voor onderlinge ontmoetingen. Het seizoen wordt afgesloten op een donderdagmiddag in de maand mei.

Via het kerkblad en de socie app wordt aangegeven wanneer de seniorenmiddagen worden gehouden.

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: