Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Bijbelkringen en gemeentegroeigroepen

activiteiten voor volwassenen

Een Bijbelkring is een groep gemeenteleden die elkaar bemoedigt in het geloof. We komen in de huiskamer bij elkaar om samen God te dienen. Samen willen we groeien in geloof, gemeenschap en getal. Dit doen we door ons geloof met elkaar te delen en te leren van Gods Woord. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een boek. Het gebed voor elkaar, onze gemeente en de wereld om ons heen krijgt een grote plaats.

In onze wijkgemeente zijn diverse bijbelkringen actief met ook verschillende samenstellingen. Op deze manier is er voor jong en oud een plaats om samen te komen. Bent u nog geen lid en wilt u graag u aansluiten bij een kring, dan is het raadzaam een van deze kringen te bezoeken. De gegevens van de contactpersonen staan erbij vermeld. Zij vertellen graag meer over de betreffende kring. Mocht u nog niet goed weten bij welke kring u zich wilt aansluiten en eerst wat meer algemene informatie? Dan kunt u ook contact opnemen met de ouderling gemeenteopbouw (vacant) of de scriba. Dit geldt ook voor iedereen die het initiatief wil nemen voor een nieuwe kring.

Overzicht Bijbelkringen

Mannenkring 30-40'ers

Onze mannengroeigroep bestaat uit ongeveer 10 mannen die één keer in de 4 weken op donderdagavond samenkomen. Ongeveer de helft van de mannen gaat naar de Sionskerk, de anderen naar andere kerken in Veenendaal. We werken met een boekje van het EWV (evangelisch werkverband). De avonden starten om 20:00 uur met koffie, daarna doen wij bijbelstudie en een kringgebed. Om 21.30 uur sluiten wij af met een biertje en een zak chips. Kernwoorden: gezelligheid en verdieping.

Mannenkring 40-50'ers

Deze mannenkring bestaat uit mannen die voornamelijk ondernemers zijn en we komen één keer per 3 weken bij elkaar. De meeste hebben een eigen bedrijf of werken bij een bedrijf. De naam van de kring is De Zaak en is al zeer lang geleden
opgericht. We beginnen met een kop koffie en we doen een bijbelstudie aan de hand van een boekje. Belangrijk onderdeel van de bijbelstudie is de toepassing. Hoe geef je handen en voeten aan het Christen zijn in het dagelijks leven. De boekjes die we behandeld hebben de laatste jaren waren van: David de Vos, Tim Keller, Gert Hutten en Henk Binnendijk. Kring staat open voor nieuwe leden.

Vrouwenkring 30-50'ers

Onze kring bestaat uit 7 vrouwen tussen de 35 en 50 jaar. Een aantal vrouwen zitten in de Sionskerk en een aantal in andere kerken. We komen één keer in  de drie weken bij elkaar. We praten tijdens de kring over alles wat ons in het leven bezig houdt. Hiernaast gebruiken we een boekje voor een korte bijbelstudie, waarin we bespreken wie God in ons leven is en hoe we Hem kunnen dienen. We sluiten de avond af met een kringgebed. Kring staat open voor nieuwe leden.

Jong volwassenkring: True Life

Deze kring is speciaal voor jongeren (18-25 jaar) die op zoek zijn naar leeftijdsgenoten die zich nog verder in het geloof willen verdiepen. De jongeren komen niet alleen uit de Sionskerk maar ook uit andere kerken in Veenendaal. Wij komen één keer in de maand op woensdagavond bij elkaar. We beginnen de avond met koffie/thee en zelfgemaakte taart, daarna hebben we de Bijbelstudie die door iemand van de groep is voorbereid, afsluitend is er altijd tijd voor gezelligheid. De Bijbelstudies doen we aan de hand van een Bijbelstudie boekje. Dit boekje zoeken we met elkaar uit op de eerste avond, zodat het onderwerp bij ons allemaal aansluit. Dus voel je, je nog jong, ben je op zoek naar een verdieping in je geloof, hou je van taart, gezelligheid en een barbecue? Dan ben je bij True Life aan het goede adres.

30'ers kring, gemengd

Onze groep is een, inmiddels, besloten groep die bestaat uit stellen tussen de +/- 30 en 40 jaar. Ontstaan nadat enkele leden belijdenis hebben gedaan in de Sionskerk. Zij gingen op eigen initiatief door met deze kring. Binnen deze kring zijn verschillende kerkrichtingen vertegenwoordigd waardoor er veel ruimte is tot nadenken en discussie over een bepaald onderwerp. De kringavonden worden gerouleerd bij kringleden thuis gehouden. Ook de voorbereiding wordt om
de beurt opgepakt.

Gemengde kring, studiekring

Deze kring komt 6 tot 8 keer bij elkaar. Dit jaar bespreken we waarschijnlijk het boek van Herman Paul: De slag om het hart: Over secularisatie van verlangen. Maar we kiezen in overleg het definitieve boek. Elke avond behandelen we in kleine kring bij een deelnemer thuis in twee uur een hoofdstuk (± 25 blz.). Datum, tijd en locatie in overleg. De kring draait nu voor het 3e seizoen.

Ex Alpha kring

Deze kring is oorspronkelijk ontstaan uit deelnemers (van alle leeftijden) aan de Alpha cursus in de Sionskerk, maar ook anderen zijn van harte welkom. We komen één keer per maand bij elkaar om na te denken over de basis van ons geloof. We gebruiken meestal bijbelstudie materiaal van de gemeente groeigroepen.  Daarnaast vinden we het belangrijk om met elkaar mee te leven en ruimen we (dus) ook tijd in voor gezelligheid. Er is plaats voor enige nieuwe leden.

Vrouwenkring 2

Onze Groeigroep bestaat nu uit een 7-tal vrouwen. Eens in de 3 weken hebben wij een kringavond bij een van de leden. Dit jaar gebruikte wij een bijbelstudie-boek van het Evangelisch Werkverband. Dit boekje behandelt de eerste brief van Petrus. Het centrale thema was ‘Jezus volgen in een verwarrende tijd’.  Tijdens de avonden hebben we onder andere gesproken over hoe wij omgaan met het feit dat wij ‘vreemdelingen’ zijn in deze wereld en hoe wij elkaar daarbij kunnen steunen. De avonden beginnen om 20.00 uur met een rondje koffie/ thee, hierna beginnen we aan de bijbelstudie die een van ons heeft voorbereid. Aan het eind doen we een rondje, zodat iedereen de ruimte krijgt om haar zorgen of leuke dingen te delen en we die vervolgens mee kunnen nemen in het gebed.  De avond is om 22.00 uur afgelopen. Onze Groeigroep staat zeker open voor nieuwe leden!

Kring Petenbos-zuid

De kring komt 1x in de maand op woensdagavond bij elkaar. De Bijbelstudie staat centraal, maar we beginnen en eindigen altijd met een lied. Belangrijk onderdeel van de avond vormt de inventarisatie van de gebedspunten voor het slotgebed. De inventarisatie van de gebedspunten geeft vaak veel stof tot gesprek, meeleven en nadenken. De kring kenmerkt zich door vriendschappelijkheid en openheid.

Gemengde kring

De kring komt 1 keer per 4 weken bij elkaar en bespreken vrije onderwerpen, artikelen. De kring bestaat uit de oude belijdeniskring en aangehaakten.

Vrouwenkring 3

De kring komt 1 keer per 4 weken bij elkaar en bestaat uit 50+leden van de Sionskerk en staat open voor nieuwe leden. Jonger dan 50+ van harte welkom. We gebruiken nu een boekje van Nelly Boot: bijbelstudies over de bergrede.

Kring 2003/2004

We beginnen de avond met koffie en wat lekkers bij iemand thuis van de kring. Dan zingen we een lied, openen met gebed en verdiepen we ons in Gods Woord met behulp van een bijbelstudieboek. Dit verschilt van Max Lucado tot Willem Ouweneel. We eindigen de avond met gebed en drinken nog iets als de tijd dat toe laat. Rond 22.00 uur hopen we toch vaak wel af te ronden.  Alle leden kerken in de Sionskerk, maar ook mensen van buitenaf zijn van harte welkom in onze kring.

Zondagavondkring

De zondagavondkring bestaat uit een klein aantal leden van gevorderde leeftijd. We komen eens in de maand samen en spreken en leren over het geloof aan de hand van het boekje “Gods dienst aan de mens” van Henk Binnendijk. Dat leidt tot veel goede gesprekken, waarin we steeds meer leren van de dienst van God aan de mensen.

Bergwegkring

De Bergwegkring bestaat op dit moment uit 11 personen van verschillende leeftijden. Wij komen één keer in de maand bij elkaar. Dit seizoen behandelen we het boekje “Het meesterwerk van God” van Henk Binnendijk. De avond begint om acht uur en wordt om de beurt door één van de kringleden voorbereid. Rond de klok van 10 uur ronden we af. Nieuwe leden zijn welkom.

Zondagmiddagkring

Onze kring bestaat uit zo’n 7 mannen en vrouwen, waarvan de meeste lid zijn van de wijk rond de Sionskerk.  We komen eens in de drie weken bij elkaar, om ongeveer 12.00 op zondag. Na de kring eten we dan ook met elkaar. Het doel van onze kring is: meer leren over geloof en de rol van God in ons leven door studie van de bijbel en relevante literatuur. Vaak zijn er meerdere kinderen – van de kringleden - aanwezig die tijdens de kring met elkaar spelen (of wat lezen e.d.). We behandelen of een bijbelboek (aan de hand van een studieboekje), of (soms) ook een recent boek (zoals Vreemdelingen en Priesters van Stefan Paas). Wij staan open voor nieuwe leden.

Bijbelkring de Ark

Deze seniorenkring staat onder leiding van ds, Poortman. Wij komen een keer per maand bijeen op een woensdagavond in De Ark. We beginnen om 19.30 uur met een lied en gebed. Om 21.30 uur sluiten wij af. Wij bespreken elk seizoen een Bijbelboek of gedeelte uit de Bijbel. Er kan ook gekozen worden voor een bepaald thema. Dit in overleg met elkaar.

Vrouwenkring 4 (40-ers)

De vrouwengroeigroep komt 1x per 3 weken samen,  de avond begint om 20.00u met een hoofdstuk uit een boekje. We lezen dit allemaal thuis en om de beurt bereidt 1 vrouw dit wat uitgebreider voor en diegene neemt dan ook de leiding voor de avond. Meestal is dit de persoon waar die avond ook de kring wordt gehouden. We maken dit niet te lang omdat de nadruk ligt op het delen van wat ons bezig houdt in  het dagelijks -en geloofsleven. We bidden voor  elkaar in kringgebed! Deelnemen aan het kringgebed is niet perse noodzakelijk! De vrouwen op de groeigroep leven mee met verschillende kerkelijke richtingen. Er is nog ruimte voor 1 á 2 personen.

Nieuwe kring initiatief

Een nieuw te starten kring voor de gehele gemeente waarin we in 4 tot maximaal 6 avonden ons willen verdiepen in een bepaald thema of boek. Ieder die mee doet bereidt een keer een gedeelte voor. Als het mogelijk is houden we de kring in de Ark. Na de 6x stoppen we met mogelijkheid om het later weer op te pakken maar niet perse met dezelfde mensen. Als een thema of boek je aanspreekt doet u/jij 6 weken mee, daarna kun u/jij eventueel weer stoppen! Ideeën voor een thema welkom evenals aanmeldingen!

Meer informatie?

Meer informatie over een bijbelstudiegroep kun je krijgen via Sander van Bellen. Mail: Sander.bellen@vgz.nl.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: