Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Vrouwenochtenden

activiteiten voor volwassenen

Elke tweede woensdag van de maand staan de deuren van De Ark open voor de vrouwenochtend (inloop 9.15-9.30 uur; afsluiting 11.15 uur).

De opzet van deze bijeenkomsten is dat we als vrouwen van allerlei leeftijden elkaar ontmoeten en bemoedigen rondom de Bijbel. We leren elkaar als gemeenteleden beter kennen en we leren van elkaar. Elk seizoen is er een jaarthema.

De Bijbelstudie wordt afwisselend voorbereid door enkele medewerksters uit de leiding.
Na de koffiepauze gaan we aan de hand van vragen in kleine groepen dieper in op het Bijbelgedeelte.

Eenmaal in de drie maanden is er een 'creatieve ochtend', waarop we met elkaar iets ontwerpen en maken. De laatste ochtend van het seizoen is er een gezellig uitje.

Het blijkt iedere keer weer leerzaam en gezellig om op deze manier met elkaar gemeente te zijn.

We kijken er naar uit elkaar te ontmoeten. Bent u/jij nog nooit geweest? Ook u/jij bent van harte welkom! De data van dit seizoen staan in de agenda.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Nelleke den Hertog (tel. 0343-410958).

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: