Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Format eigen initiatieven

Format eigen initiatieven

Format eigen initiatieven

Identiteit, visie en missie uit het beleidsplan Sionskerk 2013-2017 vormen de algemene kaders voor beleids- en andere initiatieven.

Het is de verantwoording van de kerkenraad om voor initiatieven kaders te stellen, toezicht op de uitvoering te houden, zich over de inhoud te verantwoorden en verantwoordelijk te zijn voor de communicatie. De uitvoering van initiatieven hoeft niet door de kerkenraad te worden gedaan.

Van een initiatief verwacht de kerkenraad van initiatiefnemers dat zij beschrijven hoe dit naar verwachting bijdraagt aan het realiseren van de missie. Bij het indienen van een initiatief vraagt de kerkenraad initiatiefnemers daarvoor een vragenformat in te vullen. De kerkenraad hanteert het format tevens voor eigen initiatieven.

Het gebruiken van het vragenformat kan ingewikkeld lijken en misschien eerst een initiatief belemmeren. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Als dit wel zo ervaren wordt dan is het verzoek om hierover een kerkenraadslid te benaderen. Er is altijd een kerkenraadslid die de initiatiefnemer(s) wil helpen de antwoorden op de vragen te geven en in het vragenformat te verwerken.

Na kennis te hebben genomen van een initiatief en de antwoorden van het vragenformat neemt de kerkenraad bij het beoordelen van initiatieven besluiten wanneer hij kennis en inzicht over de betekenis en inhoud van een initiatief heeft. De kerkenraad beoordeelt daarbij of het nodig of noodzakelijk is dat de gemeente ook kennis en inzicht heeft voordat over initiatieven wordt besloten.

Uitgangspunt voor de kerkenraad is dat wanneer we ‘niet weten’ of er inhoudelijk twijfels bestaan in verband met ons kader, dat we dan pas op de plaats maken. Het uitgangspunt van het als kerkenraad beschikken over actieve kennis en inzicht kan betekenen dat het langer duurt voordat we aan besluiten toekomen. Uiteraard worden initiatiefnemers dan over de voortgang op de hoogte gehouden.

Naar overzicht

Geplaatst door:

Maurijn Pach

Datum:

13 november 2013

volg ons op Facebook

De Sionskerk is actief op Facebook. Blijf op de hoogte van feitjes, weetjes en meldingen.

Activiteiten

Activiteiten voor jong en oud. Van Kinderkerk tot ouderencontactmiddag.

Themadiensten

In de Sionskerk willen we regelmatig aandacht schenken aan de geloofsleer.

Diensten mee- of terugluisteren

(Meeluisteren alleen mogelijk tijdens een dienst)

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: