Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Gebed van en voor de Sionskerk

Gebed van en voor de Sionskerk

Na Jezus Hemelvaart gingen de discipelen met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met Zijn broers naar Jeruzalem. “Ze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken”.
(Handelingen 1: 14a)

In het boek Handelingen lezen we verder over de uitstorting van de Geest en de vele teken en wonderen. Ook lezen we: “en de menigte van hen die geloofde, was een van hart en een van ziel”.
(Handelingen 4:32a)

In het nieuwe beleidsplan van de Sionskerk gaat het ook over die eenheid en verbonden zijn met elkaar. Eenheid, verbondenheid en intimiteit vinden wij in het gebed.

Het gebedsteam en wellicht u en jij ook hebben het verlangen om gebed een belangrijke plek te geven in ons dagelijks leven. In overleg met de kerkenraad is het initiatief genomen om maandelijks de laatste donderdag van de maand, op de vakanties na, samen te komen om te bidden voor de kerk en elkaar. Dit geeft verbondenheid met Gods Geest en elkaar.

De avonden starten om 20.15 uur aan de Kruiser 37, bij Bas en Jenneke van Ramshorst. We beginnen met het zingen van 2 liederen en daarna gaan we in groepjes van ongeveer 5 personen bidden. Om 21.00 uur is de avond voorbij. Dit is een korte avond, maar naar ons is het idee dan ook haalbaar voor veel gemeenteleden.

De eerste twee avonden voor de zomervakantie zijn gepland voor D.V. donderdag 31 mei en 28 juni. We hopen dat wij veel gemeenteleden mogen ontmoeten deze avonden. Ook als hardop bidden nieuw is, wees van harte welkom, ook de stille gebeden worden door onze Hemelse Vader gehoord.

Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag.

Namens het gebedsteam,

Bas en Jenneke van Ramshorst en Janneke van de Velde

Planning 2018

Naar overzicht

Geplaatst door:

Maurijn Pach

Datum:

28 april 2018

volg ons op Facebook

De Sionskerk is actief op Facebook. Blijf op de hoogte van feitjes, weetjes en meldingen.

Activiteiten

Activiteiten voor jong en oud. Van Kinderkerk tot ouderencontactmiddag.

Themadiensten

In de Sionskerk willen we regelmatig aandacht schenken aan de geloofsleer.

Diensten mee- of terugluisteren

(Meeluisteren alleen mogelijk tijdens een dienst)

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: