Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Beluister live uitzending

Het Woord van God is gratis. Gelukkig wel! Helaas kost het aanbieden van de digitale bestanden wel veel geld. Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan waarderen wij het enorm als u ons een tegemoetkoming in de kosten doneert. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75SNSB0933782500 ten name van Hervormde Gemeente te Veenendaal o.v.v. Bijdrage digitale diensten. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.

NIEUW:  APP APPOSTEL

Wij brengen graag het geven aan de collecte op de digitale manier onder uw aandacht.

De collecte kunt u overmaken via de diverse IBAN bankrekeningnummers overmaken.
1e collecte: Kerkbeheer – NL90 RABO 0373 7306 08 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Veenendaal
2e collecte: Diaconie – NL13 RABO 0373 7403 36 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal
3e collecte: Missionair – NL46 RABO 0373 7306 24 t.n.v. Hervormde Gemeente Veenendaal

Om het u makkelijker te maken kunt u ook de collecte regelen via de Kerkgeld app van SKG.

Hoe werkt de App Appostel

Download de app eenvoudig via de App Store of Google Play store (zoek op Kerkgeld).

Installeren kan ook door onderstaande QR code te scannen

 

In de zoekbalk zoekt u op ‘Veenendaal’

U kunt nu kiezen: Her. Gem. Veenendaal

Nu moet u uw account gegevens invullen:

Bestelt u regelmatig cllectebonnen of geeft u een gift/ Kerkbalans via de website , dan heeft u al een account waarmee u kunt inloggen. Gebruik dan die inloggegevens.

Heeft u ng geen account, dan kunt u dat via deze app zelf aanmaken

Belangrijk: om te kunnen geven voor de collectes moet u eerst tegoed opwaarderen

Ga naar “Mijn account” onderaan in de app

Tik op  “Tegoed”

Tik op “Opwaarderen”

Waardeer nu uw tegoed op door middel van een betaling via iDeal.

Om te geven voor de collectes tijdens de erediensten tikt u op de groene knop met het hartje

Kies om te geven voor de gebruikelijke collecte (bovenste optie) of voor de zendingsbus

Tik op “Gift” (knop met het hartje)

Nu kunt u per collecte aangeven hoeveel u wilt geven

Klik op volgende onderaan het scherm

Bevestig uw gift door op de blauwe knop “Gift geven” te tikken

Achtergrond

De AK heeft besloten deze app als oplossing te gebruiken wanneer fysiek bij elkaar komen niet mogelijk is. Er zijn diverse alternatieven bekeken, waaronder Tikkie en betaalverzoeken, maar in alle gevallen worden er (in verhouding) hoge transactiekosten verrekend. Via deze App Appostel en het werken met ‘tegoeden’ zijn de transactiekosten het laagst, wat uiteindelijk de collecte en de bestemming daarvan ten goede komt. We danken u alvast voor uw financiële bijdrage. 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: