Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Beluister live uitzending

Het Woord van God is gratis. Gelukkig wel! Helaas kost het aanbieden van de digitale bestanden wel veel geld. Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan waarderen wij het enorm als u ons een tegemoetkoming in de kosten doneert. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75SNSB0933782500 ten name van Hervormde Gemeente te Veenendaal o.v.v. Bijdrage digitale diensten. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.

NIEUW:  APP APPOSTEL

Wij brengen graag het geven aan de collecte op de digitale manier onder uw aandacht.

De collecte kunt u overmaken via de diverse IBAN bankrekeningnummers overmaken.
1e collecte: Kerkbeheer – NL90 RABO 0373 7306 08 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Veenendaal
2e collecte: Diaconie – NL13 RABO 0373 7403 36 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal
3e collecte: Missionair – NL46 RABO 0373 7306 24 t.n.v. Hervormde Gemeente Veenendaal

Om het u makkelijker te maken kunt u ook de collecte regelen via de App Appostel van de SKG.

Hoe werkt de App Appostel

Download de app eenvoudig via de App Store of Google Play store (Appostel).

Installeren kan ook door onderstaande QR code te scannen

 

In de zoekbalk zoekt u op ‘Veenendaal’

U kunt nu kiezen: Her. Gem. Veenendaal

Nu moet u uw account gegevens invullen:

Bestelt u regelmatig cllectebonnen of geeft u een gift/ Kerkbalans via de website , dan heeft u al een account waarmee u kunt inloggen. Gebruik dan die inloggegevens.

Heeft u ng geen account, dan kunt u dat via deze app zelf aanmaken

Belangrijk: om te kunnen geven voor de collectes moet u eerst tegoed opwaarderen

Ga naar “Mijn account” onderaan in de app

Tik op  “Tegoed”

Tik op “Opwaarderen”

Waardeer nu uw tegoed op door middel van een betaling via iDeal.

Om te geven voor de collectes tijdens de erediensten tikt u op de groene knop met het hartje

Kies om te geven voor de gebruikelijke collecte (bovenste optie) of voor de zendingsbus

Tik op “Gift” (knop met het hartje)

Nu kunt u per collecte aangeven hoeveel u wilt geven

Klik op volgende onderaan het scherm

Bevestig uw gift door op de blauwe knop “Gift geven” te tikken

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: