Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Kerkdiensten en andere activiteiten Sionskerk in verband met Corona-virus

Kerkdiensten en andere activiteiten Sionskerk in verband met Corona-virus

Het Corona-virus grijpt steeds verder om zich heen. Ook aan de kerken gaat de epidemie niet voorbij! Maatregelen zijn genomen door de overheid, maar ook kerken moeten maatregelen nemen.

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft overleg gevoerd. Daaruit zijn meerdere beslissingen en adviezen uit voortgekomen. Eén van de besluiten was om de zondagse erediensten niet meer door te laten gaan, behalve met een beperkte groep. Ook werd geadviseerd geen kerkelijke activiteiten door de weeks te laten plaatsvinden.

Het moderamen van de Sionskerk (dominee P. Hoogendam, kerkrentmeester Ad Bezemer, scriba Chris van den Heuvel en voorzitter Gerard Prins) hebben vergaderd over de kerkelijke activiteiten in en rond de Sionskerk.

Allereerst de zondagse erediensten:

- Zondagmorgen 15 maart: Ds. P. Hoogendam gaat voor in een dienst met een beperkt aantal kerkgangers (kerkenraad, pastoraal werkers, gebedsteam)

- Zondagmiddag 15 maart: geen dienst

- Zondagmorgen 22 maart: Ds. P. Hoogendam gaat voor in een dienst met een beperkt aantal kerkgangers (kerkenraad, pastoraal werkers, gebedsteam)

- Zondagmiddag 22 maart: geen dienst

De diensten zijn via internet te beluisteren. Middagdiensten vanuit de Julianakerk, de Vredekerk en het Ontmoetingshuis zijn ook via internet te beluisteren.

Pastoraat: We beperken ons tot crisispastoraat en pastoraat op verzoek. U kunt altijd een beroep doen op uw wijkpredikant dominee P. Hoogendam!

Er vinden buiten de twee genoemde erediensten geen activiteiten in de Sionskerk plaats!

Vragen kunt u richten aan de scriba via de mail scriba.sionskerk@hervormd-veenendaal.nl

We hopen en verwachten dat de Heere psalm 121 zal waarmaken. Met deze psalm opende het moderamen de vergadering!

Naar overzicht

Geplaatst door:

Klaas Kalis

Datum:

15 maart 2020

volg ons op Facebook

De Sionskerk is actief op Facebook. Blijf op de hoogte van feitjes, weetjes en meldingen.

Activiteiten

Activiteiten voor jong en oud. Van Kinderkerk tot ouderencontactmiddag.

Themadiensten

In de Sionskerk willen we regelmatig aandacht schenken aan de geloofsleer.

Diensten mee- of terugluisteren

(Meeluisteren alleen mogelijk tijdens een dienst)

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: