Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Leden calamiteitenteam gezocht

Leden calamiteitenteam gezocht

Leden calamiteitenteam gezocht

Als gevolg van een aantal mutaties in het calamiteiten- en BHV-team is er op korte termijn behoefte aan een wezenlijke uitbreiding hiervan.

Om te voorkomen, dat in de middagdiensten geen calamiteitenteam/BHV meer ingezet kan worden, zijn op korte termijn tenminste 10 personen nodig. De kerkrentmeesters roepen vrijwilligers op zich z.s.m. te melden. Graag opgeven bij Arie van Surksum (0318 - 540 302 of 06 - 513 74 922) acvansurksum@live.nl

Naar overzicht

Geplaatst door:

Maurijn Pach

Datum:

8 juli 2012

volg ons op Facebook

De Sionskerk is actief op Facebook. Blijf op de hoogte van feitjes, weetjes en meldingen.

Activiteiten

Activiteiten voor jong en oud. Van Kinderkerk tot ouderencontactmiddag.

Themadiensten

In de Sionskerk willen we regelmatig aandacht schenken aan de geloofsleer.

Diensten mee- of terugluisteren

(Meeluisteren alleen mogelijk tijdens een dienst)

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: