Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Meditaties

Regelmatig plaatst iemand binnen de Sionskerk een meditatie op de website. Zo kunt u bijvoorbeeld naast de kerkbode ook gemakkelijk meditaties op uw telefoon, laptop of tablet lezen.

Rust voor je ziel - Matt. 11:25-30, Psalm 62 en 103

Vakantie levert hopenlijk rust op voor je lichaam en geest, maar hoe is het met de rust van je ziel? Alleen Christus geeft die als we tot Hem komen, het van Hem vragen en ontvangen en van Hem leren.

Geschreven door:

Ds. A.T. van Blijderveen

Veenendaal

Balsemen (Mattheüs 26: 6–13)

De vrouw met de zalfolie staat in het midden. Wat zij doet, is ingeklemd tussen het beraad in het paleis van Kajafas en het verraad van Judas. Dat zijn felle contrasten. Zo springt haar daad eruit. Wat zij doet en vooral wat Jezus erover zegt, is het centrum van dit Bijbelgedeelte.

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

Bidden in Geest en waarheid (Johannus 4:23)

“Waar kan ik het beste bidden? Hier bij ons of daar bij jullie?” Dat vroeg de vrouw bij de put. “Niet hier en ook niet daar” was Jezus’ antwoord. Beslissend is hoe je bidt. Je moet aanbidden ‘in geest en waarheid’.

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

Opwaarderen (Lezen: Handelingen 22: 1–21; "Sta op, laat u dopen")

De bewijzen van Gods goedheid hebben zich opgestapeld. Wel vijf keer heeft God Zijn liefde voor Paulus bewezen.

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

Met blijdschap verder gaan (Handelingen 8: 26–40)

Je verwacht dat die dopeling verdrietig is omdat Filippus, zijn leermeester, plotseling weg is. Maar de man reist verder met blijdschap. Hoe kan dat?

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

Een onverwacht nieuw begin (Jesaja 11: 1–10)

Eens stond er een boom. Maar die is zo dicht mogelijk bij de grond gekapt. Er is slechts een stompje van over. Die boom was Israël en haar koningshuis. In het beloofde land was die boom gaan groeien.

Geschreven door:

ds P. Hoogendam

Veenendaal

Stromen van zegen (Ezechiël 47: 1-12 / Johannes 7: 37–39)

Water is belangrijk bij het Loofhuttenfeest. Daar sluit Jezus bij aan: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.” En door terug te grijpen op de profeet Ezechiël geeft Jezus er extra betekenis aan.

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

God is mijn deel (Psalm 16: 5)

“Bewaar mij, o God.” Dit gebed leren wij weer bidden. Door de economische crisis en de stormachtige ontwikkelingen in de geschiedenis zijn we ruw gewekt uit een mooie droom. We zien weer hoe de wereld werkelijk is en hoe onzeker ons leven. En we bidden om bewaring.

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

De christen als soldaat, atleet en landbouwer (2 Timotheüs 2: 1–7)

Met drie sprekende beelden typeert Paulus de werkers in het Koninkrijk. Wat hij van hen zegt, kan iedere christen op zichzelf betrekken. In de dienst van God zullen wij werken als een soldaat, een atleet en een landbouwer.

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

De tweede taak van de wachters op de muur: herinneren (Jesaja 62:1–9)

Wachters op de muur verkondigen het Woord, maar hebben ook een andere taak: herinneren.

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

Sionskerk

A. van Ostadelaan 78
3904 TL Veenendaal
Route berekenen

Sionskerk Veenendaal

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: