Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Bidden in Geest en waarheid (Johannus 4:23)

... “Waar kan ik het beste bidden? Hier bij ons of daar bij jullie?” Dat vroeg de vrouw bij de put. “Niet hier en ook niet daar” was Jezus’ antwoord. Beslissend is hoe je bidt. Je moet aanbidden ‘in geest en waarheid’.

‘…ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid.’

Johannes 4: 23

Veel vertalingen gebruiken een kleine letter bij het woord ‘geest’. Dan gaat het over ònze geest. Jezus zegt dan dat het gebed moet opkomen uit je hart. Het moet echt zijn, 100 % gemeend. Je bidt geen lange gebeden om indruk te maken op anderen. Je bidt niet gedachteloos door bekende woorden automatisch te prevelen. Je zegt ook niet alleen maar met je lippen mooie woorden. Wat je zegt, klopt met je leven. Wie zo bidt, met een oprechte geest, integer, vanuit een gelovig hart, die vindt God. Maar lukt het u om zo bij God te komen? Komt uw geest zo hoog? In de hemelse wereld?

Jezus gebruikt het woord ‘geest’ nog eens: “God is Geest”. Daarmee geeft Hij aan hoe bijzonder God is. Hoe anders Hij is dan wij. Wij zijn aardse mensen. Zondige mensen. Wij zijn van beneden. Hij is van boven. Zonder zonde, heilig.

Nu moeten wij bidden in ‘geest en waarheid’. De geest van ons gebed moet aansluiting vinden bij God als Geest. Kunnen we zo hoog komen? Komt onze geest hemelhoog? Kunnen we op Gods niveau komen? Bij God als Geest? Dat halen we niet. Zo geestelijk kunnen wij niet bidden.

Daarom is het beter om een hoofdletter te gebruiken: bidden ‘in Geest en waarheid’. Jezus bedoelt gebeden die door de Heilige Geest gedragen worden. Als onze woorden geïnspireerd zijn door Gods Geest, dan komen ze bij God. Want God is Geest. En wij bidden vanuit de Geest, dat is: Gods Heilige Geest. Dat stemt met elkaar overeen.

Dat zegt Jezus tegen deze vrouw. De Heilige Geest zal komen en door Hem ga je ècht bidden. Hij zal je van binnenuit veranderen, zodat je met hart en ziel bidt. Want door Gods Geest word je opnieuw geboren. Je wordt een kind van God. En als een kind leert Hij je praten met je Hemelse Vader. Hij leert jou ‘Abba’ zeggen, lieve Vader.

Hij is ook de Geest van de waarheid. Hij brengt je bij de kern van de zaak. Vroeger staarde je naar de offerdieren in de tempel. Hij brengt je bij het Lam van God. Bij Jezus, die alles in één keer goed maakt. Hij brengt je binnen in het hemelse heiligdom, in de wereld van God.

Hij zal de liefde van God in je hart uitstorten. Gebedswoorden worden liefdestaal. Gods Geest legt in je hart het verlangen naar de ontmoeting met de Bruidegom en naar de komst van het Koninkrijk. Je gaat bidden: “Kom Here Jezus! Ja, kom haastig”.

Dat is het nieuwe dat aanbreekt: Gebeden gedragen door Gods Geest. Wie zo bidt, vindt God. Het is nog sterker. God luistert zo graag naar zulke gebeden, dat Hij er naar op zoek gaat. Wij hoeven niet naar een speciale plaats te gaan, God komt naar ons toe. Hij hoort wat wij door Zijn Geest tot Hem zeggen.

P. Hoogendam

Naar overzicht

Geplaatst door:

P. Hoogendam

Datum:

1 mei 2018

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: