Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

De christen als soldaat, atleet en landbouwer (2 Timotheüs 2: 1–7)

... Met drie sprekende beelden typeert Paulus de werkers in het Koninkrijk. Wat hij van hen zegt, kan iedere christen op zichzelf betrekken. In de dienst van God zullen wij werken als een soldaat, een atleet en een landbouwer.

Als een soldaat. De Griekse tekst laat zien dat het gaat om een soldaat in actieve dienst. Hij is op het slagveld. Zo’n soldaat houdt zich niet bezig met de dingen van het burgerleven. Hij maakt zich niet druk om zijn levensonderhoud. Hij heeft wel wat anders te doen. De strijd eist hem totaal op. Daar concentreert hij zich op.

Zo is het ook met de gelovigen. We laten ons niet in beslag nemen door de alledaagse dingen van het leven. We hebben andere prioriteiten. Ons levensonderhoud laten we met een gerust hart over aan onze Hemelse Vader. Rijkdom zegt ons weinig meer. We hebben wel wat anders aan ons hoofd dan geld en genot. Als soldaten hebben we maar één doel voor ogen: overwinnen.

Paulus formuleert het net iets anders. Hij zegt niet dat de soldaat leeft voor de overwinning, maar dat hij leeft voor de man voor wie hij werkt. De soldaat is er op uit om de man te plezieren die hem in dienst genomen heeft. Het doel is dus persoonsgericht. De soldaat wil niet iets bereiken, de overwinning of zoiets, maar hij wil iemand behagen.

Zo is het ook met ons. We leven niet voor het resultaat. Want we weten dat wij Gods Rijk niet kunnen realiseren. We kunnen geen mensen tot geloof brengen en de kerk niet in stand houden. Daar streven we dan ook niet naar. We leven voor Jezus. Ons enige doel is om Hem te behagen. We doen alles voor een glimlach van Jezus, een knipoog van Hem, een schouderklopje. Op Hem concentreren we ons en we laten ons door niets afleiden.

Bij de atleet gaat het om regels. Om in Paulus’ tijd een startbewijs te krijgen was een training van drie maanden verplicht. Aan die eis moest je voldoen, voordat je aan de wedstrijd mocht beginnen. Bij de wedloop zelf had je je aan de spelregels te houden. Anders werd je gediskwalificeerd.

Ook het werken in Gods Koninkrijk is aan regels gebonden. Bijvoorbeeld aan deze regel: allen die met Christus willen leven, zullen vervolgd worden (3:12). Timotheüs wilde zich aan het lijden onttrekken. Dat is tegen de spelregels. Timotheüs loopt daardoor het gevaar gediskwalificeerd te worden. Zo zouden wij er voor kunnen kiezen om te zwijgen terwijl we moeten spreken. Dan kies je voor de gemakkelijkste weg. Je vermijdt het kruis, maar je overtreedt de regels en riskeert diskwalificatie.

Er zijn ook regels die je jezelf oplegt. Je leeft gedisciplineerd, zoals een topsporter. Paulus schrijft daarover in de Korinthebrief. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing. Ik stel mezelf onder strikte tucht om dienstbaar te zijn. Ik dwing mijn lichaam te doen wat ik wil. Zo rent Paulus de wedloop om de eerste prijs te behalen.

Tenslotte de landbouwer. Die doet zwaar werk. Een boer kan niet achterover leunen en Gods water over Gods akker laten lopen. Hij zwoegt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Dat is niet voor niets. Want de boer is de eerste die de vruchten van de oogst plukt. Hij die bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait.

Christen – zijn, dat is leven als een soldaat, een atleet en een landbouwer. Geconcentreerd, gedisciplineerd en ingespannen. Het is niet eenvoudig. Maar de beloning is groot. Ik som het in omgekeerde volgorde op, om met het mooiste te eindigen. We delen in de oogst. We ontvangen de lauwerkrans. We krijgen de complimenten van Jezus. Straks ontvangt Hij ons met open armen. Daar doe je het voor.

P. Hoogendam

Naar overzicht

Geplaatst door:

P. Hoogendam

Datum:

1 mei 2018

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: