Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Opwaarderen (Lezen: Handelingen 22: 1–21; "Sta op, laat u dopen")

... De bewijzen van Gods goedheid hebben zich opgestapeld. Wel vijf keer heeft God Zijn liefde voor Paulus bewezen.

Want op de weg naar Damascus is Jezus aan hem verschenen. Met eigen ogen heeft Paulus Jezus gezien, in majesteit en heerlijkheid. Toen openbaarde God Zijn Zoon ‘in hem’. Zo heerlijk en indringend was de eerste kennismaking.

Paulus hoorde toen ook de stem van Jezus. Hij heeft zelfs met Jezus gesproken. Paulus stelde vragen: “Wie bent U?” en “Wat moet ik doen?”. Jezus gaf hem direct een duidelijk en hoorbaar antwoord.

Jezus gaf hem ook de belofte dat hij in Damascus meer zou horen over het plan dat God klaar had liggen voor zijn leven. Die belofte werd al na drie dagen vervuld. Dat was een sterke bevestiging van de woorden die Paulus had gehoord.

En in Damascus zocht Ananias hem op. Deze discipel maakte Gods liefde concreet. Want het moet Paulus geraakt hebben, dat Ananias hem aansprak als ‘broeder’. Hij die de kerk verwoestte, kreeg een warm welkom in Gods gemeente.

Ananias verrichtte ook een wonder aan hem. Op de weg was Paulus blind geworden, Ananias opende zijn ogen.

Zoveel bewijzen van Gods liefde had Paulus ontvangen. Zo dichtbij was God gekomen. Toch roept Ananias hem op om zich te laten dopen. Dat is verrassend. Wat kan de doop nog toevoegen? Wat kan de doop nog betekenen voor iemand, die al zoveel van God gekregen en gezien heeft? De doop is ‘slechts’ een teken, een symbool. Het is iets ‘bij wijze van spreken’. Dat valt toch in het niet bij alles wat er gebeurd is? De doop lijkt overbodig.

Toch niet. De doop hoort er bij. Die kan niemand missen, zelfs Paulus niet.

●●●

Datzelfde zien we bij de Romeinse officier Cornelius. Op een bijzondere manier was de apostel Petrus bij hem gekomen. In het huis van Cornelius preekte Petrus over Jezus. Terwijl hij nog aan het preken was, kreeg Cornelius, en alle mensen die er bij waren, de Heilige Geest van God. Ze werden vol van God en gingen God loven en prijzen. Er gebeurde hetzelfde als op het grote Pinksterfeest in Jeruzalem. Ze spraken in tongen en verheerlijkten God. Na deze geweldige gebeurtenis zegt Petrus: “Nu mogen jullie ook nog gedoopt worden.” Ook Cornelius had al veel van God ontvangen. Petrus zegt later dat Cornelius gedoopt is met de Heilige Geest (Handelingen 11:16). Maar hoewel hij gedoopt is met de Geest, mag de waterdoop niet ontbreken.

●●●

Deze geschiedenissen laten zien hoe belangrijk de doop is. Hoeveel Paulus en Cornelius ook al van God ontvangen hadden, de doop moest erbij komen. Het heeft blijkbaar een toegevoegde waarde. Het betekent veel. Het is iets wat je niet missen kan. En het is ook nog eens een groot geschenk.

De meesten van ons zijn gedoopt. Dat geschenk hebben we ontvangen. Weten we het ook te waarderen? Staat onze Doopdag op de verjaardagskalender? Wat betekent het voor ons dat onze kinderen gedoopt zijn? Praten we daar wel eens over met hen? En hoe beleven we de doop in de eredienst? Is het een bevestiging van ons geloof? Staat de bediening van de doop voor ons op dezelfde hoogte als de viering van het Avondmaal? Of moeten we de doop opwaarderen?

P. Hoogendam

Naar overzicht

Geplaatst door:

P. Hoogendam

Datum:

1 mei 2018

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: