Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Rust voor je ziel - Matt. 11:25-30, Psalm 62 en 103

... Vakantie levert hopenlijk rust op voor je lichaam en geest, maar hoe is het met de rust van je ziel? Alleen Christus geeft die als we tot Hem komen, het van Hem vragen en ontvangen en van Hem leren.

Onze rust wordt bedreigd en geroofd door dingen in ons karakter en cultuur. Laten we liever de waarheden van God volgen, de scripts van de hemelse Vader. Anders raak je oververmoeid en misschien zelfs burn-out.

Stressfactoren, risico’s, schadelijke scripts Gods bevrijdende waarheden Heilzame alternatieven
Torenhoge verwachten van jezelf of het leven Ps. 62: Here God, van U is mijn verwachting
Je onverantwoordelijk voelen Van U komt het heil, U bent de Heiland en Redder in nood, niet ik
Je gevoelens niet of weinig uiten Je hart bij God uitstorten
Geen grenzen stellen Ps. 92: de rustdag wijden
Altijd maar bereikbaar en bezig Van ophouden weten: shabbat, stilte, stil bij God, grenzen trekken
Ik ben goed en belangrijk door wat ik presteer en produceer Ik ben geliefd en waardevol, want ik ben Gods schepsel en kind
Ik moet altijd maar doorgaan en perfect werk leveren God weet wat voor maaksel ik ben: ik ben van stof niet van staal
Het moet allemaal foutloos en volmaakt zijn God is barmhartig en genadig en vergeeft onze zonden veelvuldig
Ik moet sterk zijn en doorgaan

Alleen God is almachtig, als mens ben ik beperkt en zwak.

God geeft mij de volmaaktheid van Christus, zo mag ik ontspannen
Hulp vragen en zwakte toegeven is een afgang Als ik zwak ben, ben ik machtig: zo kan God Zijn grootheid en genade tonen, zo blijf ik afhankelijk

Zo openbaart Jezus zich als de Messias:

het joodse volk verwachtte de Messiaanse rust, de eschatologische shabat, zie Hebreeën 4. Zo blijft er een rust over voor Gods volk. 1000-jarig rijk, rustdag voor de wereld. Dat rijk van rust en vrede en heil is begonnen. Ten dele, een voorgoed begonnen begin, maar de volmaakt-heid komt nog. Gods Zoon zal het doen in zijn toekomst: Ik zal u rust geven, de voleinding, volle vrede, eeuwige rust. Geloof in Mij en mijn belofte, Ik zal je rust geven, voor je lichaam, voor je geest en voor je ziel. Amen

Ds. A.T. van Blijderveen

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. A.T. van Blijderveen

Datum:

20 augustus 2018

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: