Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Stromen van zegen (Ezechiël 47: 1-12 / Johannes 7: 37–39)

... Water is belangrijk bij het Loofhuttenfeest. Daar sluit Jezus bij aan: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.” En door terug te grijpen op de profeet Ezechiël geeft Jezus er extra betekenis aan.

Ezechiël had gezien dat er water uit de tempel kwam. Het begon als een miezerig stroompje, maar het werd een kolkende en bruisende rivier. De profeet zag dat dit water leven geeft. Aan de vissen in de rivier, aan de bomen op de oevers en zelfs aan de Dode Zee. Dit tempelwater heeft levenskracht.

De profeet weet wat hij er van moet denken. Water is een beeld van Gods Geest. De komst van de Geest is als een regenbui. God zal water gieten op dorstige grond en Hij zal zijn Geest gieten over het nageslacht. Dat had Jesaja geprofeteerd. En Ezechiël zelf had voorzegd dat God mensen zal besprenkelen met zuiver water. Dat reinigende water zou diep doordringen en de harten van mensen veranderen. Een hart van steen wordt een levend, kloppend hart. Mensen krijgen een nieuwe geest, Gods Geest.

Op dit visioen grijpt Jezus terug. Hij belooft dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Jezus gaat veel verder dan de profeet. Ezechiël hield het bescheiden. Hij zag maar één rivier. Jezus pakt veel royaler uit. Hij heeft het over stromen. Er komt een veelheid en een grote verscheidenheid. Stromen van zegen dalen als plasregens neer.

Maar de grootste verrassing is dat Jezus de loop van de rivier verlegt. Bij Ezechiël stroomde de rivier uit de tempel. Bij Jezus komen die rivieren van levend water op uit mensen. Niet uit het heiligdom, maar uit gewone sterfelijke mensen met al hun lek en gebrek.

En Jezus gaat nog verder. Want waar komt de Heilige Geest precies vandaan? Waar zit in ons de bron? Volgens de Nieuwe Bijbelvertaling komt Gods Geest op uit ons hart: levend water gaat stromen uit het hart van de gelovige. Dat lijkt aannemelijk. Want in ons hart, ons gelovige hart, in ons innerlijk, zitten onze beste gevoelens. Als deze vertaling juist is, komt de Heilige Geest op uit de mooiste kamer van ons levenshuis. Daar kun je je iets bij voorstellen.

Maar de Griekse tekst wijst naar je buik, naar de buikholte. Dat is niet het meest edele deel van ons lichaam. Het is de plaats van de spijsvertering. En de driften, de donkere krachten, die je leven sturen, die zitten daar ook. Daar vind je ook de gevoelens waar je je voor schaamt. We hebben het niet voor niets over het ‘onderbuik-gevoel’. En juist daar komt die stroom van levend water vandaan. Niet uit je hart, maar uit je buik. Niet vanuit de mooiste kamer, maar uit de kelder, uit het donkere schuurtje.

Zo diep dringt de Geest door in je leven. Tot in je buik. En in die donkere plaats gaat Gods Geest aan het werk. Hij reinigt en zuivert die vuile bron van wanbedrijven. Hij maakt ons zo nieuw dat er uit die donkere plaats geen vuil meer spuit, maar water dat leven geeft. Stromen van levend water. Mooie dingen, rein en zuiver, in overvloed en grote verscheidenheid.

Zo belooft Jezus veel meer dan Ezechiël. Deze rijkdom is er voor ons. Wie drinkt, lest niet alleen zijn eigen dorst, maar wordt een bron van zegen voor anderen.

P. Hoogendam

Naar overzicht

Geplaatst door:

P. Hoogendam

Datum:

1 mei 2018

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: