Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Meditaties

Regelmatig plaatst iemand binnen de Sionskerk een meditatie op de website. Zo kunt u bijvoorbeeld naast de kerkbode ook gemakkelijk meditaties op uw telefoon, laptop of tablet lezen.

De eerste taak van de wachters op de muur: verkondigen (Jesaja 62: 1– 9)

De intredetekst is geen eigen keuze. Nog minder een program waarmee ik parmantig naar de Sionskerk kom. Ik heb deze tekst ontvangen als een opdracht van God. Hierin is mijn taak vastgelegd. Ik ben één van de wachters op de muur. Daar sta ik niet alleen.

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

God gaat voorbij (Markus 6: 45 – 52)

Jezus is op de berg, alleen met God zijn Vader. Hij bidt. Maar Jezus bidt met open ogen. Hij verliest zijn discipelen niet uit het oog. Ze zijn niet in levensgevaar, maar de situatie is uitzichtloos. Ze zullen de overkant nooit bereiken.

Geschreven door:

Ds. P. Hoogendam

Veenendaal

Geloven in Kerst (Lukas 1: 5 – 20)

Kerstfeest is het feest van wonderen. Bernard van Clairvaux noemt er drie: God wordt mens, de maagd wordt zwanger en mensen geloven wat er geschied is. Dat laatste wonder is het grootste. Dat zie je bij Zacharias.

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

Betrouwbare getuigen (Handelingen 1: 1- 5)

Het tweede boek van Lukas begint verrassend. In zijn eerste boek, het Evangelie, wekt Lukas de indruk dat Jezus direct na de Opstanding ten hemel gevaren is.

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

Sionskerk

A. van Ostadelaan 78
3904 TL Veenendaal
Route berekenen

Sionskerk Veenendaal

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: