Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Meerstemming

Meerstemming

Meerstemmig

In onze eigen wijkgemeente merkt u als gemeente regelmatig dat wij proberen vorm te geven aan ons beleid.

Naar aanleiding van het beleidsplan zijn vorig jaar keuzen gemaakt over de vraag ‘Welke liederen zingen wij in de eredienst?’  Deze keuzen zijn op 16 september uitgelegd op de gemeenteavond. Toen is een stencil uitgereikt met als titel ‘Meerstemmig’. Centrale keuze was om niet te kiezen voor een ander liedboek maar de liedkeuze wel te verbreden. Dat kan door het zingen  uit andere bundels dan het Liedboek, door nieuwe liederen aan te leren en  door meer muzikale gaven en talenten in de gemeente te benutten.

Afgelopen zondagmorgen was dit te horen in het ‘kinderlied’ Laat het feest zijn in de huizen (OTH319), begeleid door piano, gitaar en viool. En zo zoeken we een weg binnen de verscheidenheid in onze gemeente. Wij willen de hele gemeente op het oog houden: kinderen, jongeren en ouderen.

vragen of suggesties?

De genoemde notitie is terug te vinden op onze website (onder Laatste nieuws Sionskerk). Als u vragen of suggesties hebt, neem dan contact met op met de scriba.

Download bestand

Naar overzicht

Geplaatst door:

Maurijn Pach

Datum:

13 september 2014

volg ons op Facebook

De Sionskerk is actief op Facebook. Blijf op de hoogte van feitjes, weetjes en meldingen.

Activiteiten

Activiteiten voor jong en oud. Van Kinderkerk tot ouderencontactmiddag.

Themadiensten

In de Sionskerk willen we regelmatig aandacht schenken aan de geloofsleer.

Diensten mee- of terugluisteren

(Meeluisteren alleen mogelijk tijdens een dienst)

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: