Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief komt per 28 mei 2019 te vervallen. Het communicatieteam is op zoek naar een vervanging hiervan. Nadere informatie volgt.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: