Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Diaconaat

Diaconaat

De oorsprong van het diaconaat kent een nauwe verbinding met de viering van het Heilig Avondmaal. Vanuit de gemeenschap met Christus en elkaar begint de dienst in kerk en wereld. De diakenen geven daaraan leiding en roepen de gemeente op tot dienstbaarheid.

De diaconie organiseert iedere maand een seniorenmiddag, jaarlijks een ouderenreis en rond de kerstdagen verzorgt zij een attentie.

Aan de belijdeniscatechisanten wordt door de diakenen de betekenis van het diaconaat uitgelegd. De diakenen bezoeken jongeren in bijzondere omstandigheden en betrekken hen waar mogelijk bij diaconale werkzaamheden. Een van de diakenen draait mee in het team van de jeugdcommissie.

Uitgangspunten voor het diaconaat zijn:

CONTACTPERSOON DIACONALE ZAKEN:

Bewaren

Bewaren

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: