Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Gebedsteam/Gebedskring

Elke zondag na de ochtenddienst staan leden van het gebedsteam klaar om voor of met u te bidden voor gebed. Wij luisteren naar uw gebedsvraag om hier vervolgens samen voor te bidden. U of jij hoeft alleen kort uit te leggen waarvoor gebed nodig is. Daarna spreken wij als gebedsteam de gebeden uit. We beginnen het gebed altijd met de vraag of de Heilige Geest bij ons wil zijn, ons wil leiden en ons de juiste woorden wil geven om te bidden.

Het gebedsteam staat achterin de kerk (onder het orgel). Mochten er nog bepaalde drempels of vragen zijn schiet ons gerust aan, wij helpen u en jou graag. Wij zijn herkenbaar aan de badges met de vermelding "gebedsteamlid".Wilt u meer contact of gebed thuis ontvangen van twee leden van het gebedsteam, neem dan contact op met Bas van Ramshorst, tel 06-40259438. Mail: http://bvramshorst@hotmail.com

In de Socieapp kunnen gebruikers hiervan meer actuele informatie vinden.

 

Waarvoor mag u laten bidden?

Het gebedsteam is er voor alle onderwerpen beschikbaar, wat u of jou op dat moment ook bezig houdt. Bijvoorbeeld een geloofscrisis, huwelijksproblemen, vervelende sfeer op het werk, ziekte of pesten. Maar er kan natuurlijk ook gedankt worden voor zegeningen. U of jij hoeft niet te denken dat we iets “te onbelangrijk" of "te heftig” vinden. Alles is welkom en weet: de Here God is erbij!!

Iedereen mag komen voor gebed, alleen of samen. Wij nemen iedereen serieus. Kinderen, jongeren, ouderen, jullie zijn allemaal welkom om te vertellen wat er leeft. Geen gebedsvraag is te raar, te groot of te klein.

Mogelijk is het heel spannend, maar weet dat wij en bovenal God heel blij zijn met uw / jouw komst. Wij hebben ervaren dat mensen, na samen gebeden te hebben, heel gezegend en bemoedigd weer verder gaan. God heeft ons aan elkaar gegeven om moeiten en vreugden samen voor Zijn troon te brengen. Door de gebeden heen zal God rust, vrede en inzicht geven en zult u, zullen jullie Zijn steun en nabijheid ervaren. U / Jij zult er zeker zegen over ervaren want onze gebeden worden altijd door Hem gehoord, ook al worden ze niet altijd op de manier verhoord die wij wensen.

Belangrijk om te weten: wij hebben geheimhoudingsplicht. We noemen geen namen en praten niet over wat we gehoord hebben. Dit hebben we hardop ten overstaande van de gehele kerkenraad beloofd. Blijf dus niet rondlopen met iets waar we samen voor kunnen bidden. Maak gebruik van het gebedsteam!

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: