Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Si-ons-boek

Een aantal commissieleden houdt zich bezig met het online-gezichtenboek. Op dit moment wordt vanuit centraal gewerkt aan een eenduidige nieuwe opzet. Verdere informatie volgt te zijner tijd.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: