Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Zending & evangelisatie

De gemeente van de Sionskerk is deel van de wereldwijde gemeente van Christus en daarom voelen we ons verbonden met onze broeders en zusters wereldwijd. Op verschillende manieren wordt aandacht gevraagd voor zending. In het bijzonder weten wij ons verbonden aan de zendingswerkers uit ons kerk:

Ook weten we ons verbonden met het werk van De Bron in Rotterdam waarvoor we met regelmaat voorbede doen. De Bron is een pioniersplek van de Hervormde wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam, waaraan Fred Kappinga en Elselijn Wajer-Hoogendam zijn verbonden. Dit pionierswerk wordt door de IZB ondersteund.

Iedere zondag worden de zendingsbussen onder onze aandacht gebracht. Het is belangrijk om het zendingswerk - als onderdeel van het vele werk dat in Gods Koninkrijk gebeurt - te ondersteunen. Met de opbrengst van de zendingsbussen zijn verschillende zendingswerkers vanuit Veenendaal uitgezonden. Met onze gaven en gebeden willen we hen ondersteunen gedurende hun uitzendperiode.

Contactpersoon voor het zendingswerk in onze wijk zijn de voorzitter en de scriba van de wijkkerkenraad (zie boven).

Onze wijk is vertegenwoordigd in de centrale zending- en evangelisatiecommissies van Hervormd Veenendaal:
- de Centrale Zendingscommissie (CZC); contactpersoon uit onze wijk: br. T.G. Verduijn.
- de Centrale Evangelisatiecommisie (CEC); contactpersoon uit onze wijk: tijdelijk: scriba Chris vd Heuvel

Evangelisatiewerk

Het evangelisatiewerk in onze eigen buurt en wijk wordt geco√∂rdineerd door de evangelisatiewerkgroep (EWG). De Sionskerk wil een actieve gemeente zijn in het zuiden van Veenendaal, in het bijzonder in de wijken het Franse Gat en Petenbos. Als kerk willen wij midden in onze wijk staan, letterlijk en figuurlijk. Dit krijgt vorm in activiteiten zoals de kerkopenstelling tijdens de Koningsdag, bijdragen aan centrale wijkactiviteiten in het Franse Gat, schoenenpoetsacties in lijdenstijd, lampionnenoptochten voor kinderen in adventtijd en een jaarlijkse kerstavonddienst op 24 december. Contactinformatie gaat tijdelijk via de scriba http://Scriba@sionskerkveenendaal.nl

Alle actuele informatie over onze zendingswerkers en hun thuisfrontcommissie is te vinden via onderstaande links. Hieronder de kerninformatie:

Thomas en Cobi Roest

Adres:
Thuisfrontcommissie Thomas en Coby
Voorzitter: Andre van Giffen, mail: avgiffen@xs4all.nl, tel. 06 234 87 532
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/thomas-en-cobi-roest/home?user_id=1025267

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: