Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Wat geloven wij?

In onze gemeente staat de Bijbel als Woord van God centraal. Aan de hand van de Bijbel beleven wij ons geloof en bepalen onze mening over wat er speelt in de samenleving.

In onze kerkdiensten staat daarom de Bijbel centraal. In de Bijbel gaat het om Gods liefde voor deze wereld en de mensen die daar wonen. God heeft ons zo lief dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, heeft gezonden om de zonden van de mensen op Zich te nemen. Daarom aanvaarden wij Jezus als onze Verlosser.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: