Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Avondmaal

Avondmaal thuis

Wanneer u niet in staat bent, in het midden van de gemeente het Avondmaal te vieren, komen we graag naar u toe. Wilt u dat dan doorgeven aan uw wijkdiaken of -ouderling of aan de dominee.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: