Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

In Harmonie

Beleid lied en muziek in de Sionskerk

1. Wie zijn wij als Sionskerk?

Onze liturgie is deels traditioneel, deels vernieuwend. Wij weten ons verbonden met vertrouwde liederen en vormen (psalmen en de klassieke gezangen). Daarnaast is er ruimte voor andere liederen uit diverse bundels.

2. Overwegingen bij het kiezen van liederen in de eredienst

We hebben de hele gemeente op het oog met verscheidenheid aan beleving. De afstand tussen kerkmuziek en seculiere muziek is groot. Verschil bestaat tussen christelijke liederen die door leden van de Sionskerk ‘doordeweeks’ beluisterd worden en wat er in de eredienst gezongen wordt. Dit geldt ook voor de kinderen. De liederen die zij zingen op school en club zijn anders dan de kerkliederen, behalve bij bijzondere diensten.

Klassieke kerkliederen zijn rijk aan inhoud. Door het zingen van de psalmen in onze erediensten bewaren we de verbondenheid met Israël. We beperken ons niet tot de traditie van alleen psalmen of de liederen van onze tijd en cultuur. Liederen van de kerk van alle eeuwen, landen en culturen zijn een verrijking van ons geloof en dragen bij aan een ontmoeting met God. Bij de liedkeuze houden we vast aan onze identiteit als Hervormde gemeente, die samenkomt in de Sionskerk.

Er is plaats voor nieuwe liederen die direct aanspreken als ook voor liederen die meer tijd vragen om eigen te kunnen worden. Het vraagt soms tijd om het lied te begrijpen en te leren waarderen. Je moet het lied je eigen maken. Nieuwe liederen komen zowel uit bundels met nieuwe kerkliederen als uit opwekkingsbundels.

Liederen moeten zingbaar zijn in een grote gemeente en passen bij het eigen karakter van onze eredienst. Liederen uit de evangelische traditie spreken velen aan, maar niet iedereen. Er komen veel nieuwe liederen bij. Het aansluiten bij de nieuwste liederen kan spanning opleveren, omdat een deel van de gemeente deze nieuwe liederen niet kent en de tijd ontbreekt om ze toe te eigenen. Eenzijdigheid en veelvuldige herhalingen dienen vermeden te worden.

Om de liederenschat uit te breiden, is het noodzakelijk dat er goede muzikale begeleiding is, passend bij de bekendheid en zingbaarheid van het lied.

Dit alles overwegende stellen we de volgende doelen:

3. Besluitenlijst om de genoemde doelen te realiseren:

4. Praktische uitvoering

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: