Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

themadiensten

Op dit moment worden er geen themadiensten in de Sionskerk gehouden. Wanneer deze weer worden gehouden zult u ze hieronder aangegeven zien worden.

update: 27 maart 2022

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: