Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

themadiensten

In de Sionskerk willen we het eigen karakter van de middagdiensten mede vorm geven door regelmatig aandacht te schenken aan de geloofsleer. Dat kan door een Bijbelgedeelte of bijbels kernwoord aan de orde te stellen dat meer uitleg vraagt maar ook door een actuele, eigentijdse leerdienst naar aanleiding van de Catechismus.

Deze leerdiensten kenmerken zich door enkele bijzondere aspecten:

tijdige aankondiging vooraf in ons Hervormd Veenendaal Kerkblad, met het thema en een korte toelichting

na afloop van de dienst of bij binnenkomst komt een handout ter beschikking met een samenvatting van de preek en/of enkele kerngedachten. Eventueel aangevuld met vragen of suggesties voor verdere verdieping.

Coördinatie: Teus van de Lagemaat (tel. 692023, mail: lag@che.nl)

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: