Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Kerkdiensten (terug)luisteren

Het Woord van God is gratis. Gelukkig wel! Helaas kost het aanbieden van de digitale bestanden wel veel geld. Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan waarderen wij het enorm als u ons een tegemoetkoming in de kosten doneert. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75SNSB0933782500 ten name van Hervormde Gemeente te Veenendaal o.v.v. Bijdrage digitale diensten. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: