Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Ouderencontactmiddag

activiteiten voor ouderen

 

ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN

Seniorenmiddagen

Binnen onze wijkgemeente is een groot aantal dames actief binnen de HVD. Naast nieuw ingekomen gemeenteleden bezoeken de HVD-dames de senioren (vanaf 75-plus) van de gemeente voor hun verjaardag en bij ziekte. Voor dit bezoekwerk is iedere HVD-dame gekoppeld aan een sectie of een gedeelte van een sectie.

Ook wordt er door de HVD aandacht geschonken aan huwelijksjubilea en geboorten binnen de gemeente. Voor de ouderen organiseert men ongeveer 8x per seizoen een seniorencontactmiddag in De Ark. Over deze middagen kunt u meer lezen onder het kopje ‘seniorenmiddag’.

De HVD levert eveneens een bijdrage aan door de diaconie georganiseerde activiteiten, de afsluiting van het seizoen met een warm en koud buffet voor de senioren (in de maand mei) en de kerstgroet aan de senioren.

Voor meer informatie:

Voorzitter: Liesbeth Hoogendam (liesbethhoogendam@solcon.nl)
Secretaris: Corrie Achterberg  (corrie.achterberg@casema.nl)
Penningmeester: Herman Diepeveen(apjhdiepeveen@online.nl)
Algemeen adjunct: vacature

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: