Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Ouderencontactmiddag

activiteiten voor ouderen

Binnen onze wijkgemeente is een groot aantal dames actief binnen de HVD. Naast nieuw ingekomen gemeenteleden bezoeken de HVD-dames de senioren (vanaf 70-plus) van de gemeente voor hun verjaardag en bij ziekte. Vanaf 2019 worden alle 71-plussers bezocht en zo schuiven we ieder jaar op tot uiteindelijk in 2023 alle senioren vanaf 75 jaar worden bezocht. Voor dit bezoekwerk is iedere HVD-dame gekoppeld aan een sectie.

Ook wordt er door de HVD aandacht geschonken aan huwelijksjubilea en geboorten binnen de gemeente. Voor de ouderen organiseert men ongeveer 8x per seizoen een seniorencontactmiddag in De Ark. Over deze middagen kunt u meer lezen onder het kopje ‘seniorenmiddag’.

De HVD levert eveneens een bijdrage aan door de diaconie georganiseerde activiteiten, zoals het reisje voor de senioren (in de maand mei) en de kerstgroet aan de senioren.

Voor meer informatie:

Voorzitter: Liesbeth Hoogendam (liesbethhoogendam@solcon.nl)
Secretaris: Corrie Achterberg  (corrie.achterberg@casema.nl)
Penningmeester: Gea van de Lustgraaf (06-12229959)
Algemeen adjunct: vacature

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: